Hybris

Hybris (Oudgrieks: ὕβρις) is het Oudgriekse woord voor overdreven trots, hoogmoed, overmoed, grootheidswaanzin, brutaliteit, onbeschaamdheid, met name tegenover de Griekse goden en/of de goddelijke wereldorde. Het woord hybris heeft geen goede Nederlandse vertaling die het begrip volledig omvat, maar de bijbelspreuk 'hoogmoed komt voor de val' biedt wellicht de meest precieze omschrijving.

Scroll to Top